Lyrics

Zakes Bantwini – Mama Thula Lyrics

Zakes Bantwini Mama Thula Lyrics (feat. SUFFOCATE SA, Skye Wanda & Thakzin)

Amasango asevulekile
Mikhuleko yakh’ isebenzile
Thula thula mama wam’
Thula thula mama wam’

Buka manje sengiphumelele
Kuyakhanya, kufezekile
Thula thula mama wam
Thula thula mama wam

Mama weeeh (weeeeeeeh)
Mama weeeeh( weeeeeeh)
Thula thula mama wam
Thula thula mama wam

Mama weeeh (weeeeeeeh)
Mama weeeeh( weeeeeeh)
Thula thula mama wam
Thula thula mama wam

Ebunzimeni uhlel unami
Kukho konke ulithemba lam

Thula thula mama wam
Thula thula mama wam
Inkos ikugcine(izinsukuzonke)
Ikubusise (ikulondoloze)
Thula thula mama wam
Thula thula mama wam

Mama weeeh (weeeeeeeh)
Mama weeeeh( weeeeeeh)
Thula thula mama wam
Thula thula mama wam

Mama weeeh (weeeeeeeh)
Mama weeeeh( weeeeeeh)
Thula thula mama wam
Thula thula mama wam

Amasango asevulekile
Mikhuleko yakho isebenzile
Thula thula mama wam

Thula thula mama wam

Inkosi ikugcine (izinsuku zonke)
Ikubusise (ikulondoloze)

Mama weeeh (weeeeeeeh)
Mama weeeeh( weeeeeeh)
Thula thula mama wam
Thula thula mama wam