Lyrics

Zahara – Loliwe Lyrics English Translation

Zahara Loliwe Lyrics

ULoliwe wayidudula
Loliwe wayidudula
ULoliwe wayidudula
Nang’esiza
ULoliwe wayidudula
ULoliwe wayidudula
ULoliwe wayidudula
Nang’esiza

Sul’ ezonyembezi mntakwethu
Sul’ ezonyembezi mntakwethu
Sul’ ezonyembezi mntakwethu
Nang’esiza
Sul’ ezonyembezi mntakwethu
Sul’ ezonyembezi mntakwethu
Sul’ ezonyembezi mntakwethu
Nang’esiza

ULoliwe, Loliwe wayidudula
ULoliwe wayidudula
ULoliwe wayidudula
Nang’esiza
Loliwe, Loliwe wayidudula
ULoliwe wayidudula
ULoliwe wayidudula
Nang’esiza

Phezulu eNkosini
Kuhlal’ ingcwele zodwa
Umawufuna ukuya khona, thandaza
Phezulu eNkosini
Kuhlal’ ingcwele zodwa
Umawufuna ukuya khona, thandaza

ULoliwe, Loliwe wayidudula
ULoliwe wayidudula
ULoliwe wayidudula
Nang’esiza
ULoliwe, Loliwe wayidudula
ULoliwe wayidudula
ULoliwe wayidudula
Nang’esiza

Sul’ ezonyembezi mntakwethu
Sul’ ezonyembezi mntakwethu
Sul’ ezonyembezi mntakwethu
Nang’esiza

ULoliwe, Loliwe wayidudula
ULoliwe wayidudula
ULoliwe wayidudula
Nang’esiza

Phezulu eNkosini
Kuhlal’ ingcwele zodwa
Umawufuna ukuya khona, thandaza
Phezulu eNkosini
Kuhlal’ ingcwele zodwa
Umawufuna ukuya khona, thandaza

Zahara Loliwe Lyrics English Translation

Railway pushed it
The train pushed it
Railway pushed it
Even when he comes
Railway pushed it
Railway pushed it
Railway pushed it
Even when he comes

Don’t cry my brother
Don’t cry my brother
Don’t cry my brother
Even when he comes
Don’t cry my brother
Don’t cry my brother
Don’t cry my brother
Even when he comes

Train, Train pushed it
Railway pushed it
Railway pushed it
Even when he comes
Train, Train pushed it
Railway pushed it
Railway pushed it
Even when he comes

Up in the Lord
It is always sacred alone
If you want to go there, pray
Up in the Lord
It is always sacred alone
If you want to go there, pray

Train, Train pushed it
Railway pushed it
Railway pushed it
Even when he comes
Train, Train pushed it
Railway pushed it
Railway pushed it
Even when he comes

Don’t cry my brother
Don’t cry my brother
Don’t cry my brother
Even when he comes

Train, Train pushed it
Railway pushed it
Railway pushed it
Even when he comes

Up in the Lord
It is always sacred alone
If you want to go there, pray
Up in the Lord
It is always sacred alone
If you want to go there, pray