Lyrics

Wanitwa Mos – Ngithwale Lyrics

Wanitwa Mos Ngithwale Lyrics (feat. Master KG & Nobuhle)

O wanitwa mos

Ngithwale izindlela zonke
Ngize ngifike ekhaya
Ngithwale izindlela zonke
Ngize ngifike ekhaya
Uyobona selimathunzi
Ngiphe indlela ngifike ekhaya

Kuthi mangihamba endleleni
Bawo yiba nami
Kuthi noma kwenyukela
Oh Bawo yiba nami

Oh ngizwa izwi likaMoy’oyingcwele
Limemeza njalo woza nawe
Sicel’ indlela
Kuwena Bawo
Oh ngizwa izwi likaMoy’oyingcwele
Limemeza njalo woza nawe
Sicel’ indlela
Kuwena Bawo

Ngithwale izindlela zonke
Ngize ngifike ekhaya

Ngithwale izindlela zonke
Ngize ngifike ekhaya
Ngithwale izindlela zonke
Ngize ngifike ekhaya

Wanitwa Mos Ngithwale Lyrics English Translation

O wanitwa mos

I have carried all the ways
Until I get home
I have carried all the ways
Until I get home
You will see the shadows
Give me a way to get home

It tells me to go on the road
Father, be with me
Even if it goes up
Oh Father, be with me

Oh, I hear the voice of the Holy One
It always shouts come with you
We asked for a way
To You Father
Oh, I hear the voice of the Holy One
It always shouts come with you
We asked for a way
To You Father

I have carried all the ways
Until I get home

I have carried all the ways
Until I get home
I have carried all the ways
Until I get home