Lyrics

Sun-El Musician – Amandla Lyrics

Sun-El Musician Amandla Lyrics, Msaki Amandla Lyrics

Uz’undikhulule ngob’uyazi andinaw’amandla okunyamezela
Uz’undikhulule ngob’uyazi andinaw’amandla okunyamezela
Okunyamezela
Okunyamezela
Okunyamezela

Xa uthetha ngothando
Uyawazi na umlando walo
Xa uthetha ngothando
Uyawazi na umlando walo

Bath’uthando zizenzo
Alohlulwa yimeko yakho
Uthando zizenzo
Alohlulwa yimeko yakho

Wandibukela bendityhola bendiphica bendibiza ngamagama
Wandibukela bendityhola bendiphica bendibiza ngamagama
Ngamagama
Ngamagama
Ngamagama

Xa uthetha ngothando
Uyawazi na umlando walo
Xa uthetha ngothando
Uyawazi na umlando walo

Bath’uthando zizenzo
Alohlulwa yimeko yakho
Uthando zizenzo
Alohlulwa yimeko yakho

Lele
Lele
Lele
Lele

Lele
Lele
Lele
Lele

Uz’undithethelele
Uz’undithethelele
Uz’undithethelele ngeny’imini
Uz’undithethelele
Uz’undithethelele
Uz’undithethelele ngeny’imini

Xa uthetha ngothando
Uz’undithethelele
Uthando zizenzo
Uz’undithethelele ngeny’imini

Sun-El Musician Amandla Lyrics English Translation

You will release me because you know I have no strength to endure
You will release me because you know I have no strength to endure
Enduring
Enduring
Enduring

When you talk about love
Do you know its history?
When you talk about love
Do you know its history?

They say love is action
It doesn’t matter what your situation is
Love is action
It doesn’t matter what your situation is

He watched me accuse and deny and call me names
He watched me accuse and deny and call me names
In words
In words
In words

When you talk about love
Do you know its history?
When you talk about love
Do you know its history?

They say love is action
It doesn’t matter what your situation is
Love is action
It doesn’t matter what your situation is

Sleep
Sleep
Sleep
Sleep

Sleep
Sleep
Sleep
Sleep

You will forgive me
You will forgive me
You will forgive me one day
You will forgive me
You will forgive me
You will forgive me one day

When you talk about love
You will forgive me
Love is action
You will forgive me one day