Lyrics

Soa Mattrix – Mina Nawe Lyrics

Soa Mattrix Mina Nawe Lyrics (feat. Mashudu, Happy Jazzman & Emotionz DJ)

Tadi tadi ta
Tadadita tadita
Tadita dita
Kukho konke esidlule kukho
Izivunguvungu zavela
Kodwa uthando lwabekezela
Aluzange lawela wela
Sohlezi sisonke, sohlezi sisonke
Mina nawe sadalelana
Sohlezi sisonke, sohlezi sisonke

Mina nawe sadalelana
Maye, maye
Hayi uthando lunje (hayi uthando lunje)
Maye, maye
Hayi uthando lunje (hayi uthando lunje)
Woza kumina ng’vele ngik’thule umthwalo
Phela mina ngubambo lwakho
Ngoba ukhethe mina umhlaba ngowakho
Nakho konke enginakho ngokwakho
Hayi wuthathe

Mina nawe sadalelana
Mina nawe sadalelana
Kukho konke esidlule kukho
Izivunguvungu zavela
Kodwa uthando lwabekezela
Aluzange lawela wela
Sohlezi sisonke, sohlezi sisonke
Mina nawe sadalelana
Sohlezi sisonke, sohlezi sisonke

Mina nawe sadalelana
Maye, maye
Hayi uthando lunje (hayi uthando lunje)
Maye, maye
Hayi uthando lunje (hayi uthando lunje)
Sohlezi sisonke, sohlezi sisonke
Mina nawe sadalelana
Sohlezi sisonke, sohlezi sisonke
Mina nawe sadalelana

Soa Mattrix Mina Nawe Lyrics English Translation

Tadi tadi ta
Tadita tadita
Tadita dita
There is everything that has gone before
Storms arose
But love endured
It didn’t fall over
Let’s stay together, let’s stay together
You and I created each other
Let’s stay together, let’s stay together

You and I created each other
Alas, alas
No love like this (no love like this)
Alas, alas
No love like this (no love like this)
Come to me and I’ll take the burden off you
After all, I am your rib
Because you chose me, the world is yours
And all I have for you
No, take it

You and I created each other
You and I created each other
There is everything that has gone before
Storms arose
But love endured
It didn’t fall over
Let’s stay together, let’s stay together
You and I created each other
Let’s stay together, let’s stay together

You and I created each other
Alas, alas
No love like this (no love like this)
Alas, alas
No love like this (no love like this)
Let’s stay together, let’s stay together
You and I created each other
Let’s stay together, let’s stay together
You and I created each other