Lyrics

Saudi – Loyal Lyrics

Saudi Loyal Lyrics

Don’t want no smoke bayas’saba don’t want smoke with us.
They don’t want no smoke lamagwala don’t want smoke with us.
And I’ve been down and out before, if you’ve been down and out before.
Lengoma ma’ikhala, ngifisa ibe inhlanhla yakho.

Ngingakupha konke okwami, konke enginako, uk’bona ujabilie.
Ngoba wena uthandwa yimi.
Whenever you call me I’ll be there for you cause you were there for me.
Kungoba wena uthandwa yimi.
Anyeke ngik’lahle mina, ngik’lahle mina.
All my loyalty is for you.
Anyeke ngik’lahle mina, ngik’lahle mina.
All my loyalty is for you.

I know the devils a liar, ‘hlal’anamanga, I’ma get mine.
Give it my all for your smile.
I go hard and not just for me mina, ng’gerezel’ eng’bathandayo.
I keep a zoo in my pockets, hippos and lions, iMadagascar.
Umculo wami make the gumshas cry.
They doing life badinga i2nd chance.
Bebangayi phenduli iPhone mang’ phone-a, bengibanga usizi.
Mak’ngabe uyahluleka ukuz’thanda, uzothandwa yimi.
uMakhulu still alive, I’m tryna spoil her asenathi.
Makengang’ shiya, ng’yo spoil-a indodakazi yakhe.
Nasezulwini ng’cel’ uhlal’ uyingilosiyami.
All I know is staying 10 toes down, idlozi liyaz’qenya ngam’.
Should be locked up did too much wrong to be free.
Awam’ amandla, eyam’ inhlanhla iphum’ eNkosini.
Tshel’ izithazami surprise, abazame again.
So many man that wish I would die, we all have a dream.

Ngingakupha konke okwami, konke enginako, uk’bona ujabilie.
Ngoba wena uthandwa yimi.
Whenever you call me I’ll be there for you cause you were there for me.
Kungoba wena uthandwa yimi.
Anyeke ngik’lahle mina, ngik’lahle mina.
All my loyalty is for you.
Anyeke ngik’lahle mina, ngik’lahle mina.
All my loyalty is for you.