Lyrics

Q-Mark – Bonga Lyrics

Q-Mark Bonga Lyrics (feat. TpZee & Afriikan Papi)

For As Long Ngisaphefumla
UThix’unami
Izitha Zithulile Amaqhing’aphelile
Amaqhing’aphelile
Bekumnyama Kukhanyile
Amaqhing’aphelile
Impumelelo Ivelile

Ngiyakubonga Mdali Wami
Ongenzele Kona
Laph’engiphuma Khona
Bekungekho Lula

Ngiyakubonga Dlozi Lami
Ongenzele Kona
Laph’engiphuma Khona
Bekungekho Lula ya yah

Iyo Yoh Yoh Yoh Iyo Iyo
Yoh Yoh Yoh Yoh Iyo Iyo
Yoh Yoh Yoh Yoh Iyo Iyo
Yoh Yoh Yoh Yoh Iyo yeah yeah yeah

Yoh Yoh Yoh Yoh Iyeah Iyeah (Iyo Iyo Iyo)
Yoh Yoh Yoh Yoh yeah yeah yeah yeah (Iyo Iyo Iyo)

Yoh Yoh Yoh Yoh Iyeah Iyeah (Iyo Iyo Iyo)
Yoh Yoh Yoh Yoh yeah yeah yeah yeah (Iyo Iyo Iyo)

Molo Mhlobo Wam
Ungapheli Umoya
Noma Behlasela Angeke Bak’khone
Usazokhuphuka Angeke Bakholwe
Kodwa BasazoBelieve(a)
Umoya Omubi Delete(a)
Uzobe Usuphatha Amamitha ahhh

Ubomubinga uMdali Wakho
Akwenzele Kona
Laph’uphuma Khona
Bekungekho Lula

Ubolibonga iDlozi Lakho
Elikwenzele Kona
Laph’uphuma Khona
Bekungekho Lula ya yah

Iyo Yoh Yoh Yoh Iyo Iyo
Yoh Yoh Yoh Yoh Iyo Iyo
Yoh Yoh Yoh Yoh Iyo Iyo
Yoh Yoh Yoh Yoh Iyo yeah yeah yeah

Yoh Yoh Yoh Yoh Iyeah Iyeah (Iyo Iyo Iyo)
Yoh Yoh Yoh Yoh yeah yeah yeah yeah (Iyo Iyo Iyo)

Yoh Yoh Yoh Yoh Iyeah Iyeah (Iyo Iyo Iyo)
Yoh Yoh Yoh Yoh yeah yeah yeah yeah (Iyo Iyo Iyo)

Molo Mhlobo Wam
Ungapheli Umoya
Noma Behlasela Angeke Bak’khone
Usazokhuphuka Angeke Bakholwe
Kodwa BasazoBelieve(a)
Umoya Omubi Delete(a)
Uzobe Usuphatha Amamitha ahhh

Ubomubinga uMdali Wakho
Akwenzele Kona
Laph’uphuma Khona
Bekungekho Lula

Ubolibonga iDlozi Lakho
Elikwenzele Kona
Laph’uphuma Khona
Bekungekho Lula ya yah

Q-Mark Bonga Lyrics English Translation

For As Long As I Still Breathe
Thix’unami
The Enemies are Silenced and the Riddles are over
The tricks are over
It was dark and light
The tricks are over
Success Has Happened

I thank you my Creator
What did you do for me?
Where I come from
It was not easy

I thank you my dear
What did you do for me?
Where I come from
There was no Lula ya yah

Yoh Yoh Yoh Yoh Yoh
Yoh Yoh Yoh Yoh Yoh
Yoh Yoh Yoh Yoh Yoh
Yoh Yoh Yoh Yoh Yeah yeah yeah

Yoh Yoh Yoh Yoh Iyeah Iyeah (Iyo Iyo Iyo)
Yoh Yoh Yoh Yoh yeah yeah yeah yeah (Iyo Iyo Iyo)

Yoh Yoh Yoh Yoh Iyeah Iyeah (Iyo Iyo Iyo)
Yoh Yoh Yoh Yoh yeah yeah yeah yeah (Iyo Iyo Iyo)

Hello My Friend
Don’t let the wind run out
Even if they attack, they won’t be there
He’s still going to go up. They won’t believe it
But They Will Believe(a)
Bad Spirit Delete(a)
You’ll Be Carrying Meters ahhh

God is your Creator
Do it for Kona
That’s where you come out
It was not easy

You are thanking your Lord
What you did for Kona
That’s where you come out
There was no Lula ya yah

Yoh Yoh Yoh Yoh Yoh
Yoh Yoh Yoh Yoh Yoh
Yoh Yoh Yoh Yoh Yoh
Yoh Yoh Yoh Yoh Yeah yeah yeah

Yoh Yoh Yoh Yoh Iyeah Iyeah (Iyo Iyo Iyo)
Yoh Yoh Yoh Yoh yeah yeah yeah yeah (Iyo Iyo Iyo)

Yoh Yoh Yoh Yoh Iyeah Iyeah (Iyo Iyo Iyo)
Yoh Yoh Yoh Yoh yeah yeah yeah yeah (Iyo Iyo Iyo)

Hello My Friend
Don’t let the wind run out
Even if they attack, they won’t be there
He’s still going to go up. They won’t believe it
But They Will Believe(a)
Bad Spirit Delete(a)
You’ll Be Carrying Meters ahhh

God is your Creator
Do it for Kona
That’s where you come out
It was not easy

You are thanking your Lord
What you did for Kona
That’s where you come out
There was no Lula ya yah