Lyrics

Q-Mark – Asphelelanga Lyrics

Q-Mark Asphelelanga Lyrics (feat. TpZee & Afriikan Papi)

Kade kumnyama
Laph’esphuma khona
Wathi Umdali (Mdali)
Nak’ukukhanya
Siyakhala bafethu
Basishiyile abanye
Sonke siyazi ukuthi asphelelanga

Asphelelanga
Kushoda uMpura Asphelelanga
Kushoda uKiller Asphelelanga
Kushoda uRiky Asphelelanga
Dj Dimplez Asphelelanga
Senzo Meyiwa Asphelelanga (Mda li)
Kushoda uBrown Dash Asphelelanga
ULebo Mathosa Asphelelanga (ooooooh)

Kushoda uBrenda Asphelelanga
(Asphelelanga)
Kushoda uScara Asphelelanga
(Asphelelanga)
Kushoda uFlabba Asphelelanga
(Asphelelanga)

UCiti Lyts Asphelelanga
(Asphelelanga, Ihheee mmmmh)
ULinda Mkhize Asphelelanga
(Asphelelanga)

Shona Ferguson Asphelelanga
(Asphelelanga)
Kushoda uMandoza Asphelelanga
(Asphelelanga)

Kushoda uMshoza Asphelelanga
(Asphelelanga, Ihheee mmmmh)
Uphi uAkhumzi Asphelelanga
(Asphelelanga)

URobbie Malinga Asphelelanga
(Asphelelanga)
Hugh Masekela Asphelelanga
(Asphelelanga)

Miriam Makeba Asphelelanga
(Asphelelanga, Ihheee mmmmh)
Yeh yeh yeh yeh yeah

Q-Mark Asphelelanga Lyrics English Translation

It has been dark
When he came out
Said the Creator (Mdali)
And the light
We are crying, brothers
Others have left us
We all know we are not perfect

We are not finished
Mpura Asphelelanga is missing
Killer Asphelanga is missing
Riky Asphelenga is missing
Dj Dimplez is incomplete
Senzo Meyiwa Incomplete (Mda li)
Missing Brown Dash Incomplete
Lebo Mathosa Incomplete (ooooooh)

Brenda Asphelanga is missing
(Incomplete)
Scara Asphelenga is missing
(Incomplete)
Flabba Asphelanga is missing
(Incomplete)

Citi Lyts Not Complete
(Not complete, Ihheee mmmmh)
Linda Mkhize is incomplete
(Incomplete)

Shona Ferguson is not finished
(Incomplete)
Mandoza Asphelenga is missing
(Incomplete)

Mshoza Asphelanga is missing
(Not complete, Ihheee mmmmh)
Where is Akhumzi Asphelenga
(Incomplete)

Robbie Malinga Incomplete
(Incomplete)
Hugh Masekela Incomplete
(Incomplete)

Miriam Makeba Incomplete
(Not complete, Ihheee mmmmh)
Yeh yeh yeh yeh yeah