Lyrics

Olamide – Metaverse Lyrics

Olamide Metaverse Lyrics

People think say I’m crazy abi na kolo ti mo gbe to n jẹ kori mi ya were
Na the gbẹdu possessing, ẹmi ṣe mercy
Ẹ gbe mi gently, Allah protect me o
Ẹmi rọra gbe mi ṣe acrobat ẹmi yii ma pa mi nao

O ya mo ti di ọmọ catarrh o
Ko sepe ko si panta o
O ta ta ta ta o
Use your mind over matter o
I give dem different pattern bi ti Zlatan
Gbe body ko ma gapa o
Gunyan mi kere bi Bandle o ma Shata o
Energy odinaka o
Energy, energy, energy, energy, ener’

Gbo mi jigi jigi jigi jigi jigi jigi jigi jigi jigi jigi jigi ji
Ojigbiji (Yeah) Ṣigidi (Yeah)
High me (Yeah) Cbd (Yeah)
O ya mu un lẹ igbẹ ika (Igbẹ ika)
How many hits we done drop ṣẹ n ka? (Ṣẹ n ka?)
Baby bend am bi ti Beckham
If your guy dull am make you shenk am

Hold me tight bi ti bra
Ko maa lọ ba, o ti di ba koloba
Jah Eli jah mo ti ja mo ti lọ metaverse mo ti pada de with the lamba
O ya praaaa, hey! I came with Gra’
If it’s not money what are you saying bruh?
Yo! We no dey do am for the gram
Flow choke for my head bi kewu ti mo cram

O ya mo ti di ọmọ catarrh o
Ko sepe ko si panta o
O ta ta ta ta o
Use your mind over matter o
I give dem different pattern bi ti Zlatan
Gbe body ko ma gapa o
Gunyan mi kere bi Bandle o ma Shata o
Energy odinaka o
Energy, energy, energy, energy, ener’

Gbo mi jigi jigi jigi jigi jigi jigi jigi jigi jigi jigi jigi ji
Ojigbiji (Yeah) Ṣigidi (Yeah)
High me (Yeah) Cbd
My life fresh and sway
Bullion van on the way, Mr Bonsuwe
You know me I no dey play
If dem no talk money mo ma di bebebe
Ebelebe be be
Ge ge ge, ko maa run ko maa gbe gbe gbe
Faṣẹ ko s’holiday
Owo ti de
Da party ru bi Ekelebe

O ya mo ti di ọmọ catarrh o
Ko sepe ko si panta o
O ta ta ta ta o
Use your mind over matter o
I give dem different pattern bi ti Zlatan
Gbe body ko ma gapa o
Gunyan mi kere bi Bandle o ma Shata o
Energy odinaka o
Energy, energy, energy, energy, ener’

Mo ti di ọmọ catarrh o
Ko sepe ko si panta o
O ta ta ta ta o
Use your mind over matter o
I give dem different pattern bi ti Zlatan
Gbe body ko ma gapa o
Gunyan mi kere bi Bandle o ma Shata o
Energy odinaka o
Energy, energy, energy, energy, ener’