Lyrics

Nomcebo Zikode – Sathane Lyrics

Nomcebo Zikode Sathane Lyrics (feat. Mbuzeni)

Kwathi ngeny’ imini
Ngangizihambela ngahlangana neny’ indoda
Yavul’ ibhayibheli
Yathi mfana wami ubobhasobha usathane
Kwathi ngeny’ imini
Ngangizihambela ngahlangana neny’ indoda
Yavul’ ibhayibheli
Yathi mfana wami ubobhasobha usathane
Nami ngiyibonile lendoda
Ifike kimi ngephupho
Yathi ngane yami ubobhasobha usathane
Ngawalalela lawomazwi
Ngajula futhi ngawalalela
Ukuthi umona
Usuk’ esweni uyenhlizweni
Bese kuvuka ubuthakathi
Ohh ya

Ayikh’ indawo yakho
Suka kimi
Ayikh’ indawo yakho (suka la kim)
Suka kim (suka la kim)
Suka kim (suka la kim)
Ayikh’ indawo yakho
Suka la kimi (suka kimi sathane)
Kanti yini
Kanti yini
Nang’ uyabaleka
Kanti yini
U jumpa ama fence
Oh ya oh ya

Nang’ uyabaleka
U jumpa ama fence
Uyabaleka ahh wohh yeah
Nang’ uyabaleka usathane
Yehla moya oyingcwele
Phezu kwabantwana bakho
Ubakhulul’ eketangweni
Oh yeah

Ngithi yehla moya oyingcwele
Phezu kwabantwana bakho
Ubakhulul’ eketangweni
Oh yeah
Awu yini baphela abantu benkosi
Awu yini baphela abantu benkosi
Ohh balamulele baba
Yehla moya oyingcwele (ohh baphela abantu baba)
Phezu kwabantwana bakho (ehhh)
Ubakhulul’ eketangweni (ehh baphel’ abantu emhlabeni)
Oh yeahh

(Baphel’ abantu emhlabeni)
Ngithi yehla moya oyingcwele
Phezu kwabantwana bakho
Ubakhulul’ eketangweni

Nomcebo Zikode Sathane Lyrics English Translation

It happened one day
I was walking and met another man
He opened the Bible
He said that my boy was chasing the devil
It happened one day
I was walking and met another man
He opened the Bible
He said that my boy was chasing the devil
I also saw this man
It came to me in a dream
He said, “My child, you are chasing the devil.”
I listened to those words
I dug deep and listened to them
That he is jealous
From the eye to the heart
And sorcery arises
Oh yeah

It’s not your place
Get away from me
It’s not your place (get away from me)
Get out of here (get out of here)
Get out of here (get out of here)
It’s not your place
Get away from me (get away from me satan)
And what
And what
And he runs away
And what
You see fences
Oh yeah oh yeah

And he runs away
You see fences
He runs away ahh wohh yeah
And the devil is running away
The holy spirit came down
On your children
He freed them from the chain
Oh yeah

I say the holy spirit came down
On your children
He freed them from the chain
Oh yeah
What are the end of the king’s people?
What are the end of the king’s people?
Oh, let them mediate, father
Come down the holy spirit (ohh the people are dying)
On your children (ehhh)
Free them from the chain
Oh yeahh

(People died in the world)
I say the holy spirit came down
On your children
He freed them from the chain