Lyrics

Nobuhle – Emakhaya Lyrics

Nobuhle Emakhaya Lyrics

Oh ya
Oh ya
Songena Ngobumnyama
Emakhaya
Sishay’ingoma
Bayosibuz’Emakhaya
Sivelaphi Na ?

Songena ngomnyama
Emakhaya
Sishay’ingoma
Bayosibuz’Emakhaya
Sivelaphi Na ?

Oh ya
Oh ya
Oh ya
Sivelaphi na?
Oh ya (oh ya )
Oh ya (oh ya )
Oh ya (oh ya )
Sivelaphi na?

Akho Ndaw’efana Nasekhaya
Nom’uhamba
Ungakhohlw’ekhaya
Ngikhathel’impilo yaseGoli
Bayidinga ekhaya

Akho Ndaw’efana Nasekhaya
Nom’uhamba
Ungakhohlw’ekhaya
Ngikhathel’impilo yaseGoli
Bayidinga Emakhaya
Ohh ya

Ungithathe Mshayeli
Abafeth’Esakhula Nabo
Unamancoko namanje
UMakhulu
Awu yee
Emakhaya isikhathi sesadlula
Emakhaya emakhaya
Awu ye Emakhaya !

(Emakhaya!)
Oh ya
Oh ya
Oh ya
Sivelaphi na?
Oh ya (oh ya )
Oh ya (oh ya )
Oh ya (oh ya )
Sivelaphi na

Akho Ndaw’efana Nasekhaya
Nom’uhamba
Ungakhohlw’ekhaya
Ngikhathel’impilo yaseGoli
Bayidinga Ekhaya

Akho Ndaw’efana Nasekhaya
Nom’uhamba
Ungakhohlw’ekhaya
Ngikhathel’impilo yaseGoli
Bayidinga Emakhaya
Ohh ya

Akho Ndaw’efana Nasekhaya
Nom’uhamba
Ungakhohlw’ekhaya
Ngikhathel’impilo yaseGoli
Bayidinga Emakhaya

Akho Ndaw’efana Nasekhaya
Nom’uhamba
Ungakhohlw’ekhaya
Ngikhathel’impilo yaseGoli
Bayidinga Ekhaya

Nobuhle Emakhaya Lyrics English Translation

Oh yeah
Oh yeah
We entered in the dark
At home
Let’s play a song
They will ask us at home
Where do we come from?

We entered in black
At home
Let’s play a song
They will ask us at home
Where do we come from?

Oh yeah
Oh yeah
Oh yeah
Where do we come from?
oh ya (oh ya)
oh ya (oh ya)
oh ya (oh ya)
Where do we come from?

There is no place like home
And you’re walking
Don’t be forgotten at home
I am tired of life in Johannesburg
They need it at home

There is no place like home
And you’re walking
Don’t be forgotten at home
I am tired of life in Johannesburg
They need it at home
Oh yeah

He took me as a driver
The ones we grew up with
He still has a sense of humor
Makhulu
Oh yes
At home, time has passed
In homes in homes
Well, go to Home!

(At home!)
Oh yeah
Oh yeah
Oh yeah
Where do we come from?
oh ya (oh ya)
oh ya (oh ya)
oh ya (oh ya)
Where do we come from?

There is no place like home
And you’re walking
Don’t be forgotten at home
I am tired of life in Johannesburg
They need it at home

There is no place like home
And you’re walking
Don’t be forgotten at home
I am tired of life in Johannesburg
They need it at home
Oh yeah

There is no place like home
And you’re walking
Don’t be forgotten at home
I am tired of life in Johannesburg
They need it at home

There is no place like home
And you’re walking
Don’t be forgotten at home
I am tired of life in Johannesburg
They need it at home