Lyrics

Lanek – OBOK TY Lyrics

Lanek OBOK TY Lyrics

Ciągle więcej chce, tylko zła najmniej
We mgle widzę cię, kiedy wstaje dzień
Nie ma tamtych już, co rzucali cień
Dzisiaj ciepło jest, chodź, pojedźmy gdzieś
Ja ciągle mam obawy, bo więcej wymagamy
Ze zmęczenia mam omamy, nie wiem, co my wyprawiamy
Ale dajesz mi spokój i zabijasz niepokój
Proszę, bądź zawsze z boku, tysiąc dni w każdym roku

Daj nam parę lat albo parę dni
Bo chcę podpalić świat, a obok masz być ty
Daj nam parę lat albo parę dni
Bo chcę podpalić świat, a obok masz być ty
A obok masz być ty, a obok masz być ty
A obok masz być ty, obok masz być ty

Twoja ręka wskazała mi drogę, teraz tylko modlę się o zdrowie
Twoje, no i czasem moje
Bo życie jest za krótkie, tak jak sen
A ja jutro zbuduję ci dom, wielki ze złotą windą
Chyba, że na dworcu będę śpiewał ten kawałek głodny, brudny, bo znowu coś zjebałem
Nie zdziwię się, jak przyjdziesz po mnie
Podniesiesz i powiesz, że wszystko dobrze
Jak mnie znalazłaś to nie wiem
Skąd masz te siły, no nie wiem
Jak mnie znalazłaś to nie wiem
Skąd masz te siły, no nie wiem
Ale to dziwne jest
Spotkać anioła w piekle

Daj nam parę lat albo parę dni
Bo chcę podpalić świat, a obok masz być ty
Daj nam parę lat albo parę dni
Bo chcę podpalić świat, a obok masz być ty
A obok masz być ty, a obok masz być ty
A obok masz być ty, obok masz być ty

Lanek OBOK TY Lyrics English Translation

She always wants more, only the bad one is the least
In the fog, I see you as the day rises
Those who cast the shadow are gone
It’s warm today, come on, let’s go somewhere
I still have concerns because we demand more
I am hallucinating because I am tired and I do not know what we are doing
But you give me peace and you kill my anxiety
Please stay aside always, thousand days each year

Give us a couple of years or days
Because I want to set the world on fire and you have to be next to it
Give us a couple of years or days
Because I want to set the world on fire and you have to be next to it
And next to it you should be, and next to you
And next to it you should be, next to you

Your hand showed me the way, now I only pray for health
Yours, and sometimes mine
Because life is too short, just like a dream
And tomorrow I’ll build you a house, big with a golden elevator
Unless I sing this song at the station, hungry, dirty, because I fucked up again
I won’t be surprised if you come get me
You pick it up and say it’s okay
How you found me, I don’t know
Where did you get the strength from, I don’t know
How you found me, I don’t know
Where did you get the strength from, I don’t know
But it’s weird
Meet an angel in hell

Give us a couple of years or days
Because I want to set the world on fire and you have to be next to it
Give us a couple of years or days
Because I want to set the world on fire and you have to be next to it
And next to it you should be, and next to you
And next to it you should be, next to you

  • Written by:
  • Album:
  • Released:
  • Official Video:

Leave a Response