Lyrics

Kwesta – Mrholo Wayizolo Lyrics

Kwesta Mrholo Wayizolo Lyrics (feat. Masterpiece YVK & Papta Mancane), Kabza De Small Mrholo Wayizolo Lyrics

Niyezwa
Mmh sin’zwile

K’shubile k’bomvu jou bastard
Aw chow change
K’khal’ ikotikoti lama-rough neck
Sendino ghost under carpet
Yah I’m blessed
Mang’ngena k’khanyisw’ ikhandlela
Yah bez’phihlikile ngaz’khandela
Manje k’yashibirika, k’yehlela

Tsotsi la umaziphandela
Gcwal’ i-straat k’hlangan’ imali yok’thenga
Rwaph-rwaph ntwana ang’khathalele k’thenga
Swipe-a eyambil’ umazilandela
Ayi, thel’ utali ng’yaz’ dalela
Ayi kabi, noGuluva k’mel’ ak’azbheke
uKhand’ imali bes’ uyaz’balela
4, 5, 6 9, ng’yabachamela
Dilo ke di bone, le bo Kedibone
Ama-Million, k’sas’ uding’ i-loan
Mawungavik’ ingozi, ‘zofel’ ipitikoti
Ang’funi nix, oh ugijima nge-Spilion
Ingawa namhlanje, ivuke k’sasa
Ungabo inyatsa ‘ndod’ ongayazi
I don’t get paid, bhoda s’mandane
I’m killing everyday, kubhod’ us’mandane
And some day, as’bambeki, s’la endaweni sidl’amandl’ethu

Bath’ uphethen’ esandleni
iYellow bone ‘zok’phandla val’ irharteni
Eh as’jab’leni, langa liyashona
Abangane bethu, naba beshona
Blessings please, once ngedolo
Rest in peace to umrholo wayizolo

Umrholo wayizolo
Umrholo wayizolo
Umrholo wayizolo
Umrholo wayizolo
Umrholo wayizolo

Eh front page ngenkani ngoba ng’pheth’ i-magazine
Eh nasemsakazwen’ i-full cassete s’yabagidla
Eh ng’sakaza kwasani nomayini for i-Metre
Yewami ayi-9 ama-milli for impilo
Khici-khici khiph’ khiciliza yeh khi-khi
Ah bes’ ukhipha konke yokufak’ ephoketini
Is’gebeng’ es’ncane lengelos’ uLucifer
Ah ng’gijimis’ ibukubuku is’khwama saka-Hitler
Kwesta nawe k’nin’ ulokh’ ukhihliz’ ama-hit la
Ayi Kabza khiph’ i-number number k’phume another hit

Ang’bhemi ngiyi-junkie maar I want another hit
Ng’saphaz’ ub’chobho bes’dudla make it squick
Khici-khici khiph’ khiciliza yeh khi-khi
Ah bes’ ukhipha konke yokufak’ ephoketini
Is’gebeng’ es’ncane lengelos’ uLucifer
Ng’gijimis’ ibukubuku is’khwama saka-Hitler

(Umrholo wayizolo)

K’shubile k’bomvu jou bastard
Aw chow change
K’khal’ ikotikoti lama-rough neck
Sendino ghost under carpet
Yah I’m blessed
Mang’ngena k’khanyisw’ ikhandlela
Yah bez’phihlikile ngaz’khandela
Manje k’yashibirika, k’yehlela

Tsotsi la umaziphandela
Gcwal’ i-straat k’hlangan’ imali yok’thenga
Rwaph-rwaph ntwana ang’khathalele k’thenga
Swipe-a eyambil’ umazilandela
Ayi, thel’ utali ng’yaz’ dalela
Ayi kabi, noGuluva k’mel’ ak’azbheke
uKhand’ imali bes’ uyaz’balela
4, 5, 6 9, ng’yabachamela

(Dilo ke di bone, le bo Kedibone)
Million, k’sas’ uding’ i-loan
Vik’ ingozi, ipitikoti
Ugijima nge-Spilion

Kwesta Mrholo Wayizolo Lyrics English Translation, Kabza De Small Mrholo Wayizolo Lyrics English Translation

You hear
Mmm, we heard

It’s red hot you bastard
Aw chow change
K’khal’ is a rough neck jacket
I have a ghost under the carpet
Yah I’m blessed
Come in and light a candle
Well, they were broken and I was tired
Now it’s sliding, it’s going down

Tsotsi is a self-proclaimed person
Gcwal’ the straat k’hlangan’ the money to buy
Rwaph-rwaph child I don’t care about buying
Swipe-a eyambil’ if you follow them
Ai, thel’ utali ng yaz’ dalele
It’s not bad, and Guluva k’mel’ let’s look at it
Khand is counting the money
4, 5, 6 9, I urinate
Dilo ke di bone, le bo Kedibone
Millions, if you need a loan
Mawungavik’ danger, ‘zofel’ petticoat
I don’t want nix, oh you run with Spilion
Even if it is today, it will wake up tomorrow
Don’t see a ‘man’ you don’t know
I don’t get paid, bhoda s’mandane
I’m killing everyday, kubhod’ us’mandane
And some day, we didn’t get caught, we went to our land

They said he had it in his hand
Yellow bone ‘zok’phandla val’ irharteni
Eh let’s be happy, the sun is setting
Our friends, they are dying
Blessings please, kneel down
Rest in peace to yesterday’s salary

Yesterday’s salary
Yesterday’s salary
Yesterday’s salary
Yesterday’s salary
Yesterday’s salary

Eh front page by force because it’s a magazine
Oh, and on the radio, the full cassette was played
Eh, I’m broadcasting to whom and mine for the Meter
Mine is 9 milli for life
Khichi-khichi khiph’ khichiliza yeh khi-khi
Ah, he takes everything out of his pocket
Lucifer is a small thief
Ah, I ran away with Hitler’s bag
You are the one who produces hits here
Ayi Kabza put out the number number and another hit came out

I don’t smoke, I’m a junkie maar I want another hit
Ng’saphaz’ ub’chobo bes’dudla make it squick
Khichi-khichi khiph’ khichiliza yeh khi-khi
Ah, he takes everything out of his pocket
Lucifer is a small thief
Hitler’s wallet was stolen

(Yesterday’s salary)

It’s red hot you bastard
Aw chow change
K’khal’ is a rough neck jacket
I have a ghost under the carpet
Yah I’m blessed
Come in and light a candle
Well, they were broken and I was tired
Now it’s sliding, it’s going down

Tsotsi is a self-proclaimed person
Gcwal’ the straat k’hlangan’ the money to buy
Rwaph-rwaph child I don’t care about buying
Swipe-a eyambil’ if you follow them
Ai, thel’ utali ng yaz’ dalele
It’s not bad, and Guluva k’mel’ let’s look at it
Khand is counting the money
4, 5, 6 9, I urinate

(Dilo ke di bone, le bo Kedibone)
Million, you need a loan
Vik’ danger, petticoat
He runs with Spilion