Lyrics

Kabza De Small – Kabza Chant Lyrics

Kabza De Small Kabza Chant Lyrics (feat. Nkosazana Daughter, Young Stunna, Mthunzi, Nokwazi, Anzo, Murumba Pitch, Tman Xpress & Mashudu)

Ngom’khonto, Ngom’khonto, Ngom’khonto
Ngom’khonto, Ngom’khonto, Ngom’khonto
Ngom’khonto, Ngom’khonto

Yena akavunywe
Kwefika yena, kwashintsha iGame yom’culo
Wom’hlaba wonke
Ayi, wonke
Yena abavume
Hlonishwa kabili lensizwa
Hlonishwa kabili
Yabhodla inkosi yom’culo (Yebo)
Ingweny’ yomdantso
Yabhodla inkosi yom’culo (Yebo)
Hayi bajabula abalaleli
Zadilika iy’bongo zenkosi ubra Small
Haibooh! Kwabhodla inkosi yom’culo
Kwaphola izizwe, izizwe bo!
Hayi bajabula abalaleli
Zadilika iy’bongo zenkosi ubra Small
Haibooh! Kwabhodla inkosi yom’culo
Kwaphola izizwe, izizwe bo!
Hayi bajabula abalaleli (Ngom’khonto)
Zadilika iy’bongo zenkosi ubra Small (Ngom’khonto)
Haibooh! Kwabhodla inkosi yom’culo (Ngom’khonto)
Kwaphola izizwe, izizwe bo! (Ngom’khonto)

Khuphuka Small (Ngom’khonto)
Khuphuka Kabza De Small, khuphuka mfo kamkhulu
Khuphuka Small (Ngom’khonto)

Sebekhala ngo Kabza De Small, eMzansi Africa (Ngom’khonto, Ngom’khonto, Ngom’khonto)
Woh, eMzansi Africa
Sebekhala ngo Kabza De Small, eMzansi Africa
(Ngom’khonto, Ngom’khonto, Ngom’khonto)
Hawu wakokota
Sebekhala ngo Kabza De Small, eMzansi Africa
(Ngom’khonto, Ngom’khonto, Ngom’khonto)
Khuphuka small, khuphuka kabza
Sebekhala ngo Kabza De Small, eMzansi Africa
(Ngom’khonto, Ngom’khonto, Ngom’khonto)
Woh, emzansi Africa
Sebekhala ngo Kabza De Small, eMzansi Africa
(Ngom’khonto, Ngom’khonto, Ngom’khonto)
Woh ayi,e-Africa yonke
Sebekhala ngo Kabza De Small, eMzansi Africa
(Ngom’khonto, Ngom’khonto, Ngom’khonto)
Woh umhlaba wonke
Sebekhala ngo Kabza De Small, eMzansi Africa
(Ngom’khonto, Ngom’khonto, Ngom’khonto)
Khuphuka khuphuka
Sebekhala ngo Kabza De Small, eMzansi Africa
(Ngom’khonto, Ngom’khonto, Ngom’khonto)
Woh umhlaba wonke
Sebekhala ngo Kabza De Small, eMzansi Africa
(Ngom’khonto, Ngom’khonto, Ngom’khonto)
EMzansi Africa
Sebekhala ngo Kabza De Small, eMzansi Africa
(Ngom’khonto, Ngom’khonto, Ngom’khonto)
Khuphuka Small
Sebekhala ngo Kabza De Small, eMzansi Africa
(Ngom’khonto, Ngom’khonto, Ngom’khonto)
Khuphuka Kabza De Small, khuphuka mfo kamkhulu
Sebekhala ngo Kabza De Small, eMzansi Africa
(Ngom’khonto, Ngom’khonto, Ngom’khonto)

Oh kabza De Small
EMzansi Africa Kabza De Small
Iy’bongo zenkosi ubra Small
Hmmm!
Kabza De Small eMzansi Africa
Izizwe
Sebekhala– De Small
Khuphuka Small
Longozi, oh Kabza De eMzansi’ Ah
Hmmm!
Khuphuka Kabza De Small, khuphuka mfo kamkhulu
Oh Kabza De Small eMzansi ‘Ah (ayi)
Uyamazi uMsholozi mama eh
Saba’um’egena k’yamoshakala
Ngay’bonela ng’yafakaza nam’
Hmmm
Msholozi mama!
Bathi lomfo’kazi wenza ngani
Kutheni abantu besangana ngaye?
Usazo busiswa lo
Heh unothando lo
Unobubele lo
Bath’ukhethiwe lo
Usazo busiswa lo
Heh unothando lo
Unobubele lo
Bath’ukhethiwe lo
Usazo busiswa lo
Bathi’s’balande ngom’khonto
S’ke sidl’elikapondo
Impil’ibe ncono
Iy’nhliziyo zibe mhlophe
S’balande ngom’khonto
S’ke sidl’elikapondo
Impil’ibe ncono
Iy’nhliziyo zibe mhlophe

Uyinkosi,munikeni is’hlalo sob’khosi
Abanye bam’biza umsholozi
Maye! Uyingozi
Uyinkosi, munikeni is’hlalo sob’khosi
Abanye bam’biza umsholozi
Maye! Uyingozi
Ziyawa iy’ndonga ze Jericho
Ziyawa,ziwiswa ngu Kabza De Small
Uyinkosi, munikeni is’hlalo sob’khosi
Abanye bam’biza umsholozi
Maye! Uyingozi
Uyinkosi, munikeni is’hlalo sob’khosi
Abanye bam’biza umsholozi
Maye! Uyingozi
Ziyawa iy’ndonga ze Jericho
Ziyawa,ziwiswa ngu Kabza De Small

Sebekhala ngo Kabza De Small, eMzansi Africa
Woh, eMzansi Africa
Sebekhala ngo Kabza De Small, eMzansi Africa
Hawu wakokota
Sebekhala ngo kabza De small, eMzansi Africa
Khuphuka Small, khuphuka Kabza
Sebekhala ngo kabza De Small, eMzansi Africa

Sebekhala ngo Kabza De Small ayi
Motha,mvulane,khathide,Nongombili,Mdlalose
Uyeheni!
Wena owahamba ngemvula, Jojo lika sobhuza
Uyeheni
Ingabe uyamazi umulando
Inkosi uTa small,bamubabaza bonke
Animubongelele!
Esaphila,esadla nhlamvana
Mzansi sukuma
Animubongelele!
Esaphila,esadla nhlamvana
Mzansi sukuma
Animubongelele!
Esaphila,esadla nhlamvana
Mzansi sukuma
Animubongelele!
Esaphila,esadla nhlamvana
Mzansi sukuma

Yini unamalini
Mfana lo anga change,o,a teka inkwasho
Bamu tiba, bamu saba inkwai
Shikwembu leshi,nimahloli nga Kabza De Small
Ayi jimasingita
Hi last number,nibulabula nga yena
Nimahloli nga Kabza De Small
Vaku Kabza De Small, ku hla machangana ya rila ngopfu

Khuphuka Small
Khuphuka Kabza De Small, khuphuka mfo kamkhulu

Sebekhala ngo Kabza De Small, eMzansi Africa
Woh, eMzansi Africa
Sebekhala ngo Kabza De Small, eMzansi Africa
Hawu wakokota
Sebekhala ngo Kabza De Small, eMzansi Africa
Khuphuka Small, khuphuka Kabza
Sebekhala ngo Kabza De Small, eMzansi Africa
Woh, eMzansi Africa
Sebekhala ngo Kabza De Small, eMzansi Africa
Woh ayi, e-Africa yonke
Sebekhala ngo Kabza De Small, eMzansi Africa
Woh umhlaba wonke
Sebekhala ngo Kabza De Small, eMzansi Africa
Khuphuka khuphuka
Sebekhala ngo Kabza De Small, eMzansi Africa
Woh umhlaba wonke
Sebekhala ngo Kabza De Small, eMzansi Africa
EMzansi Africa
Sebekhala ngo Kabza De Small, eMzansi Africa
Khuphuka Small
Sebekhala ngo Kabza De Small, eMzansi Africa
Sebekhala ngo Kabza De small, eMzansi Africa
Sebekhala ngo Kabza De small, eMzansi Africa

Sithi bayede!
Umfo kaMotha
Ngiyam’shweleza ela’
Osak’bangisa is’hlalo sob’khusi
Phela uwena inkosi
Mina ang’yena umuntu oshesha uk’vuma
Ngapha ushisisw’okwe nyanga egqumayo
That’s why ng’hloniph’ushuni wakho odulayo
Ang’yena umuntu oshesha uk’vuma
Wena aw’yona i-type e-aima uk’vunywa
Ngapha ushisisw’okwe nyanga egqumayo
That’s why ng’hloniph’ushuni wakho odulayo
Ngithi giyelani inkosi ye piano
Yena umfo kaMotha eqoba ilandela nemilando
Phunyuka sebabam’phethe nangezandla abo pilato
Ethi namhlanje bafana ak’lona ilanga lam no!
Mina bengithand’ uku’bonga bru
Kazi ushun’onjena uw’thola ku?
Law’thinta khona k’yaphola bru
Eh, uw’thola amanxeba bru
Mina bengithand’ uku’bonga bru
Kazi ushun’onjena uw’thola ku?
Law’thinta khona k’yaphola bru
Us’thola amanxeba bru

Ake ning’nikeni indlela nami ngithi
Ukumbabaz’okweshum’elok’hlala phansi
Bakhuluma ngithi bayamazi
Wothi ngin’xoxele indaba eningayazi
Iskhondlakhonda esehlul’abantu
Bathi bazi umculo wabaphansi
Ngoshuni labant’abadlala ngegeja
Kuziliwe kohlukana imali in phansi
Othi aken’vume
Indoda enkulu le, Indoda enkulu le
Indoda enkulu le, Indoda enkulu le

Sebekhala ngo Kabza De Small, eMzansi Africa
Woh eMzansi Africa
Sebekhala ngo Kabza De Small, eMzansi Africa
Sebekhala ngo kabza De Small, eMzansi Africa
Woh, eMzansi Africa
Sebekhala ngo Kabza De Small, eMzansi Africa
Hawu wakokota
Sebekhala ngo Kabza De Small, eMzansi Africa
Khuphuka Small, khuphuka Kabza
Sebekhala ngo Kabza De Small, eMzansi Africa
Woh eMzansi Africa
Sebekhala ngo Kabza De Small, eMzansi Africa
Woh ayi, e-Africa yonke
Sebekhala ngo Kabza De Small, eMzansi Africa
Khuphuka Small

Ngom’khonto
Ngom’khonto, Ngom’khonto, Ngom’khonto
Ngom’khonto, Ngom’khonto, Ngom’khonto
Ngom’khonto, Ngom’khonto, Ngom’khonto