Lyrics

Focalistic – Harda Lyrics

Focalistic Harda Lyrics (feat. Tshego, Venom, Shishiliza, Herc Cut The Lights & Jay Sax)

O ska lebala
O ska dibala
O tla idibala
I got some more vibes
Nothing for mahala
E ka mamazala
Now I’m going harder, harder

In the grass
Snakes in the grass
Ke rapela Modimo a sa tsubing panras

Ke tsubile di line mara ha ke nyake raas
Ha ke nyake raas, en julle maak raas

In the grass
Snakes in the grass
Ke rapela Modimo a sa tsubing panras

Ke tsubile di line mara ha ke nyake raas
Ha ke nyake raas, en julle maak raas

Nothing for mahala
E ka mamazala
Now I’m going harder, harder

Ene tse, ene tse, ene tse a ka di reka ko ma-Chineng
Eish, na re tse, na re tse, na re tsela tsa o se pechiwe ko mochaeneng
Eish, ke rekisa monate, monate ke choko
Tsene ko Mozanzu ka half past 4 ba re nthwe ke phoofolo, phoofolo
Tsubile s’lahla, e thulisitse top

Ene tse, ene tse, ene tse a ka di reka ko ma-Chineng
Eish, na re tse, na re tse, na re tsela tsa o se pechiwe ko mochaeneng
Eish, ke rekisa monate, monate ke choko
Tsene ko Mozanzu ka half past 4 ba re nthwe ke phoofolo, phoofolo
Tsubile s’lahla, e thulisitse top

Eish ba straata, kasi ba mo rata
Ene Labobedi nna ke dotshitse disaka
Aga, ga e re tlisetsa mathata, tlisetsa melato
I don’t know what the fuck

Ke tibisitse zaka, ke tibisitse zaka
Ke bolela habedi ka di dabulas tsa ka
Ne e le Labobedi nna ke dotshitse disaka
Yoh, makgakga a re tlisetsa mathata

Mathata le nkeditse lepara
Mashata a mpusetsa morago
Nothing for mahala
Ketlela ya phinya, ashe e tshwere ke dihala
Still going high

Ene tse, ene tse, ene tse a ka di reka ko ma-Chineng
Eish, na re tse, na re tse, na re tsela tsa o se pechiwe ko mochaeneng
Eish, ke rekisa monate, monate ke choko
Tsene ko Mozanzu ka half past 4 ba re nthwe ke phoofolo, phoofolo
Tsubile s’lahla, e thulisitse top

O ska lebala
O ska dibala
O tla idibala
I got some more vibes
Nothing for mahala
E ka mamazala
Now I’m going harder, harder
Harder, harder
Harder, harder
Nothing for mahala
E ka mamazala
Now I’m going harder, harder

Focalistic Harda Lyrics English Translation

Don’t forget
Don’t count them
You will faint
I got some more vibes
Nothing for free
It’s like mamazala
Now I’m going harder, harder

In the grass
Snakes in the grass
I pray to a God who doesn’t smoke panras

I smoked linens but I don’t want raas
I don’t want raas, en julle make raas

In the grass
Snakes in the grass
I pray to a God who doesn’t smoke panras

I smoked linens but I don’t want raas
I don’t want raas, en julle make raas

Nothing for free
It’s like mamazala
Now I’m going harder, harder

These, these, these he could buy from the Chinese
Eish, are we these, are we these, are we the ways of not betting on the Chinese
Eish, I sell sweet, sweet is chocolate
They came in at Mozanzu at half past 4 and they called us an animal, an animal
Smoked s’lahla, it hit the top

These, these, these he could buy from the Chinese
Eish, are we these, are we these, are we the ways of not betting on the Chinese
Eish, I sell sweet, sweet is chocolate
They came in at Mozanzu at half past 4 and they called us an animal, an animal
Smoked s’lahla, it hit the top

Eish they straata, but they love him
On Tuesday I dotshitse sacks
Aga, it doesn’t bring us trouble, it brings us guilt
I don’t know what the fuck

I’ve introduced zaka, I’ve introduced zaka
I mention twice about my dabulas
It was Tuesday and I had done the sacks
Yoh, cowards bring us trouble

Trouble has made me a staff
Mashata turned me away
Nothing for free
The kettle pinched, ashe was caught in the dihala
Still going high

These, these, these he could buy from the Chinese
Eish, are we these, are we these, are we the ways of not betting on the Chinese
Eish, I sell sweet, sweet is chocolate
They came in at Mozanzu at half past 4 and they called us an animal, an animal
Smoked s’lahla, it hit the top

Don’t forget
Don’t count them
You will faint
I got some more vibes
Nothing for free
It’s like mamazala
Now I’m going harder, harder
Harder, harder
Harder, harder
Nothing for free
It’s like mamazala
Now I’m going harder, harder