Lyrics

DBN Gogo – MDALI Lyrics

DBN Gogo MDALI Lyrics (feat. Bongi), DBN Gogo & Cornelius MDALI Lyrics

Ungasus’ isandla sakho
Kimi Baba
Ungasus’ amehlo akho
Kimi Baba
Kukho konke engiyikona

Ngibonga Wena Mdali
Ungathath’ uthando lwakho
Ngizophel’ amandla

Z’khala kuwe Mdali (Z’khala kuwe, z’khala kuwe)
Zibheka kuwe Mdali (Zibheka kuwe, zibheka kuwe Mdali)
Ayikh’ end’ indlela
Ngaphandle kwakho

Z’khala kuwe Mdali (Z’khala kuwe, z’khala kuwe)
Zibheka kuwe Mdali (Zibheka kuwe, zibheka kuwe Mdali)
Busa, busa
Ingunaphakade

Z’khala kuwe Mdali (Z’khala kuwe, z’khala kuwe)
Zibheka kuwe Mdali (Zibheka kuwe, zibheka kuwe Mdali)
Ayikh’ end’ indlela
Ngaphandle kwakho

Z’khala kuwe Mdali (Z’khala kuwe, z’khala kuwe)
Zibheka kuwe Mdali (Zibheka kuwe, zibheka kuwe Mdali)
Busa, busa
Ingunaphakade

Ungathathi uthando lwakho
Kimi Baba
Ungigcine ngiphephile
Ungasus’ umusa wakho
Kimi Baba

Kukho konke engiyikho
Ngibonga Wena Mdali
Ungathath’ uthando lwakho
Ngizophel’ amandla

Yeah siyashweleza Somandla

Z’khala kuwe Mdali (Z’khala kuwe, z’khala kuwe)
Zibheka kuwe Mdali (Zibheka kuwe, zibheka kuwe Mdali)
Ayikh’ end’ indlela
Ngaphandle kwakho

Z’khala kuwe Mdali (Z’khala kuwe, z’khala kuwe)
Zibheka kuwe Mdali (Zibheka kuwe, zibheka kuwe Mdali)
Busa, busa
Ingunaphakade

Z’khala kuwe Mdali (Z’khala kuwe, z’khala kuwe)
Zibheka kuwe Mdali (Zibheka kuwe, zibheka kuwe Mdali)
Ayikh’ end’ indlela
Ngaphandle kwakho

Thatha l’sumo lwakho
Mnini Mandla wonke
Ngibhekise mehlo ami
Lapho lusito lwami luvela khona

Ngabe lusito lwami luvelaphi na
Luvela kuwe Somandla
Sonini Nanini, Mvelinqangi
Ngibonga Wena Mdali

DBN Gogo MDALI Lyrics English Translation

Don’t move your hand
To me, Father
Don’t take your eyes off
To me, Father
In all that I am

I thank You Creator
Don’t take your love
I will give up

Z’khala kuwe Mdali (Z’khala kuwe, z’khala kuwe)
They look to you Creator (They look to you, they look to you Creator)
It doesn’t get in the way
Without you

Z’khala kuwe Mdali (Z’khala kuwe, z’khala kuwe)
They look to you Creator (They look to you, they look to you Creator)
Rule, rule
Forever

Z’khala kuwe Mdali (Z’khala kuwe, z’khala kuwe)
They look to you Creator (They look to you, they look to you Creator)
It doesn’t get in the way
Without you

Z’khala kuwe Mdali (Z’khala kuwe, z’khala kuwe)
They look to you Creator (They look to you, they look to you Creator)
Rule, rule
Forever

Don’t take your love for granted
To me, Father
You kept me safe
Don’t take away your kindness
To me, Father

In all that I am
I thank You Creator
Don’t take your love
I will give up

Yes, we appease the Almighty

Z’khala kuwe Mdali (Z’khala kuwe, z’khala kuwe)
They look to you Creator (They look to you, they look to you Creator)
It doesn’t get in the way
Without you

Z’khala kuwe Mdali (Z’khala kuwe, z’khala kuwe)
They look to you Creator (They look to you, they look to you Creator)
Rule, rule
Forever

Z’khala kuwe Mdali (Z’khala kuwe, z’khala kuwe)
They look to you Creator (They look to you, they look to you Creator)
It doesn’t get in the way
Without you

Take your turn
Owner of all Power
I turned my eyes
Where my content comes from

Where does my tool come from?
It comes from you Almighty
Sinini and Nini, Mvelinqangi
I thank You Creator