Lyrics

DBN Gogo – Love & Loyalty (Believe) Lyrics

DBN Gogo Love and Loyalty Lyrics (feat. Sino Msolo, Kamo Mphela, Young Stunna & Busiswa), DBN Gogo Love & Loyalty Believe Lyrics

Sihleli nabo ha ye
Obani laba?
Sihleli nabo ha ye
Obani laba?
Sihleli nabo ha ye
Obani laba?
Sihleli nabo ha ye
Obani laba?
Sihleli nabo ha ye
Obani laba?
Sihleli nabo ha ye
Obani laba?
Sihleli nabo ha ye
Obani laba?
Sihleli nabo ha ye
Obani laba?

I believe I believe I believe
I believe I believe in love and loyalty
Ye ye ye ye ye
Ndiyakholelwa ndiyakholelwa
Ndiyakholelwa ndiyakholelwa kuthando nokuthembekala
Ye ye ye ye ye
I believe I believe I believe
I believe I believe in love and loyalty
Ye ye ye ye ye
Ndiyakholelwa ndiyakholelwa
Ndiyakholelwa ndiyakholelwa kuthando nokuthembekala
Ye ye ye ye
Ndiyakhumbuza

Okay
Ngathi basingena emuva hey
Cela nibazise asisabani hey
Sibambene simbumbane hey
Ngeke basibone sihlukana hey
Sithole phezulu asihlukani hey
Bathi bayasphica bakhathala hey
Mabathi phuthumile basala hey
Zonke izono zabo zibashaye
Ngeke mine ungbone ngijikele ezami
Nezami indaba makuhlale kwezam
Mina ndikhusela umndeni wami
Nami kmele ngthuthukise ezami
Ngeke mine ungbone ngijikele ezami
Nezami indaba makuhlale kwezam
Mina ndikhusela umndeni wami
Nami kmele ngthuthukise ezami

I believe I believe I believe
I believe I believe in love and loyalty
Ye ye ye ye ye
Ndiyakholelwa ndiyakholelwa
Ndiyakholelwa ndiyakholelwa kuthando nokuthembekala
Ye ye ye ye ye
I believe I believe I believe
I believe I believe in love and loyalty
Ye ye ye ye ye
Ndiyakholelwa ndiyakholelwa
Ndiyakholelwa ndiyakholelwa kuthando nokuthembekala
Ye ye ye ye

Sihleli nabo ha ye
Obani laba?
Sihleli nabo ha ye
Obani laba?
Sihleli nabo ha ye
Obani laba?
Sihleli nabo ha ye
Obani laba?
Sihleli nabo ha ye
Obani laba?
Sihleli nabo ha ye
Obani laba?
Sihleli nabo ha ye
Obani laba?
Sihleli nabo ha ye
Obani laba?

Nabo labantu
Obani laba?
Nabo labantu
Obani laba?
Nabo labantu
Obani laba?
Nabo labantu
Obani laba?
Nabo labantu
Obani laba?
Nabo labantu
Obani laba?
Nabo labantu
Obani laba?
Nabo labantu
Obani laba?
Nabo labantu
Obani laba?
Nabo labantu
Obani laba?
Nabo labantu
Obani laba?
Nabo labantu
Obani laba?
Nabo labantu
Obani laba?

Sihleli nabo ha ye
Obani laba?
Sihleli nabo ha ye
Obani laba?
Sihleli nabo ha ye
Obani laba?
Sihleli nabo ha ye
Obani laba?
Sihleli nabo ha ye
Obani laba?
Sihleli nabo ha ye
Obani laba?

DBN Gogo Love and Loyalty Lyrics English Translation

We are sitting with them
Who are these?
We are sitting with them
Who are these?
We are sitting with them
Who are these?
We are sitting with them
Who are these?
We are sitting with them
Who are these?
We are sitting with them
Who are these?
We are sitting with them
Who are these?
We are sitting with them
Who are these?

I believe I believe I believe
I believe I believe in love and loyalty
Yes yes yes yes
I believe I believe
I believe I believe in love and trust
Yes yes yes yes
I believe I believe I believe
I believe I believe in love and loyalty
Yes yes yes yes
I believe I believe
I believe I believe in love and trust
Ye ye ye ye
I remind

Okay
I said they went back in hey
Ask them to let us know, hey
Let’s stick together hey
They won’t see us apart hey
We got high we don’t get separated hey
They say they are tired and hey
Let’s say it’s in a hurry, but hey
All their sins beat them
You won’t see me turn my back
Let my story be mine
I am protecting my family
I have to improve mine too
You won’t see me turn my back
Let my story be mine
I am protecting my family
I have to improve mine too

I believe I believe I believe
I believe I believe in love and loyalty
Yes yes yes yes
I believe I believe
I believe I believe in love and trust
Yes yes yes yes
I believe I believe I believe
I believe I believe in love and loyalty
Yes yes yes yes
I believe I believe
I believe I believe in love and trust
Ye ye ye ye

We are sitting with them
Who are these?
We are sitting with them
Who are these?
We are sitting with them
Who are these?
We are sitting with them
Who are these?
We are sitting with them
Who are these?
We are sitting with them
Who are these?
We are sitting with them
Who are these?
We are sitting with them
Who are these?

And people
Who are these?
And people
Who are these?
And people
Who are these?
And people
Who are these?
And people
Who are these?
And people
Who are these?
And people
Who are these?
And people
Who are these?
And people
Who are these?
And people
Who are these?
And people
Who are these?
And people
Who are these?
And people
Who are these?

We are sitting with them
Who are these?
We are sitting with them
Who are these?
We are sitting with them
Who are these?
We are sitting with them
Who are these?
We are sitting with them
Who are these?
We are sitting with them
Who are these?