Lyrics

DBN Gogo – GURU Lyrics

DBN Gogo GURU Lyrics (feat. BoiBizza, Effected & Triple X), DBN Gogo & Slowavex GURU Lyrics

Eh bafethu ngithi nans’ i-mission
Yaz’ i-plane yam’ ukuthi ngiy’ eSandton
Weh mame, fas’ ama-tekkie
Ungen’ emotweni as’hambe sithi shwi
i-Fact tag, dedel’ is’ghubhu ngo12 eb’suku sohlangan’ e-Views
e-Club-ini bang’biza i-Goon nje ngoGontse makakhul’

Eh bafethu ngithi nans’ i-mission
Yaz’ i-plane yam’ ukuthi ngiy’ eSandton
Weh mame, fas’ ama-tekkie
Ungen’ emotweni as’hambe sithi shwi
i-Fact tag, dedel’ is’ghubhu ngo12 eb’suku sohlangan’ e-Views
e-Club-ini bang’biza i-Goon nje ngoGontse makakhul’

Eish, uyimoshile
i-Mission eClub-ini
Ng’cel’ uyoyisel’ e-glass-ini, ungalalel’ e-plugini
Abantu kugcwele, abant’ bangenil’
uGogo uyakhuza
Ufakil’ i-speaker shin

Eish, i-Starring se-filim
Ubabonis’ iZikode i-scene
Udedel’ ihamb’ e-gas-ini
Ukhona naku-magazine, third page ume eParis
Usadedel’ ihamb’ e-gas-ini
i-Mission eClub-ini, k’phew’ i-Ice e-glass-ini
‘Ngalalel’ e-plugini
Abantu kugcwele, abant’ bangenil’
UGogo uyakhuza
Ufakil’ i-speaker shin

Eish, i-Starring se-filim
Ubabonis’ iZikode i-scene
Udedel’ ihamb’ e-gas-ini
Ukhona naku-magazine, third page ume eParis
Usadedel’ ihamb’ e-gas-ini

Eh bafethu ngithi nans’ i-mission
Yaz’ i-plane yam’ ukuthi ngiy’ eSandton
Weh mame, fas’ ama-tekkie
Ungen’ emotweni as’hambe sithi shwi
i-Fact tag, dedel’ is’ghubhu ngo12 eb’suku sohlangan’ e-Views
e-Club-ini bang’biza i-Goon nje ngoGontse makakhul’

Eh bafethu ngithi nans’ i-mission
Yaz’ i-plane yam’ ukuthi ngiy’ eSandton
Weh mame, fas’ ama-tekkie
Ungen’ emotweni as’hambe sithi shwi
i-Fact tag, dedel’ is’ghubhu ngo12 eb’suku sohlangan’ e-Views
e-Club-ini bang’biza i-Goon nje ngoGontse makakhul’

DBN Gogo GURU Lyrics English Translation

Hey guys, here’s the mission
My plane said I was going to Sandton
Weh mame, fas’ tekkies
He got into the car and drove away
Fact tag, released the tube at 12 on the day of the meeting in Views
at this club they call the Goon just Gontse makakhul’

Hey guys, here’s the mission
My plane said I was going to Sandton
Weh mame, fas’ tekkies
He got into the car and drove away
Fact tag, released the tube at 12 on the day of the meeting in Views
at this club they call the Goon just Gontse makakhul’

Eish, you messed it up
the Mission at the Club
You’ll want to install it in glass-ini, don’t listen to the plugin
It’s full of people, they don’t get in
Grandma scolds
You install the speaker shin

Eish, Starring se filim
He shows Zikode the scene
He let go of the gas-ini
He is also in the magazine, third page standing in Paris
You’re still running on gas
Mission e-Club-ini, k’phew’ i-Ice e-glass-ini
‘Listen’ to the plugin
It’s full of people, they don’t get in
Grandma scolds
You install the speaker shin

Eish, Starring se filim
He shows Zikode the scene
He let go of the gas-ini
He is also in the magazine, third page standing in Paris
You’re still running on gas

Hey guys, here’s the mission
My plane said I was going to Sandton
Weh mame, fas’ tekkies
He got into the car and drove away
Fact tag, released the tube at 12 on the day of the meeting in Views
at this club they call the Goon just Gontse makakhul’

Hey guys, here’s the mission
My plane said I was going to Sandton
Weh mame, fas’ tekkies
He got into the car and drove away
Fact tag, released the tube at 12 on the day of the meeting in Views
at this club they call the Goon just Gontse makakhul’