Lyrics

Aṣa – Ocean Lyrics

Aṣa Ocean Lyrics

Nalikhehla, liyakhwehlela
IKhehla, liyakhwehlela
IKhehla, liyakhwehlela
IKhehla

Nalikhehla, liyakhwehlela
IKhehla, liyakhwehlela
IKhehla, liyakhwehlela

Athi
Athi
Athi
Sathimula iSangoma

Nalikhehla, liyakhwehlela
IKhehla, liyakhwehlela
Nalikhehla, liyakhwehlela

Nalikhehla, liyakhwehlela
IKhehla, liyakhwehlela
Nalikhehla, liyakhwehlela
IKhehla, liyakhwehlela

Athi
Athi
Athi
Athi

Nalikhehla, liyakhwehlela
IKhehla, liyakhwehlela
Nalikhehla, liyakhwehlela
IKhehla, liyakhwehlela

Athi
Athi
Athi
Athi

Khehla!
Khehla!
Khehla!
Khehla!
Khehla!
Khehla!
Khehla!
Khehla!
Khehla!
Khehla!
Khehla!
Khehla!
Khehla!
Khehla!

Akuyona eyama’laaitie
Akuyona eyama’laaitie
Akuyona eyama’laaitie
This shit is too tight, bazogcwala ngathi

Akuyona eyama’laaitie
Akuyona eyama’laaitie
Akuyona eyama’laaitie
This shit is too tight, bazogcwala ngathi

Nalikhehla, liyakhwehlela
IKhehla, liyakhwehlela
Nalikhehla, liyakhwehlela
IKhehla, liyakhwehlela

Athi
Athi
Athi
Athi

Nalikhehla, liyakhwehlela
IKhehla, liyakhwehlela
Nalikhehla, liyakhwehlela
IKhehla, liyakhwehlela

Athi
Athi
Athi
Athi

Khehla!
Khehla!
Khehla!
Khehla!
Khehla!
Khehla!
Khehla!

Akuyona eyama’laaitie
Akuyona eyama’laaitie
Akuyona eyama’laaitie
This shit is too tight, bazogcwala ngathi

Akuyona eyama’laaitie
Akuyona eyama’laaitie
Akuyona eyama’laaitie
This shit is too tight, bazogcwala ngathi

Khehla!
Khehla!
Khehla!
Khehla!
Khehla!
Khehla!
Khehla!
Khehla!
Khehla!
Khehla!
Khehla!
Khehla!
Khehla!
Khehla!
Khehla!
Khehla!

  • Written by: Bukola Elemide, Peace Oredope, Sadiq Onifade
  • Album: V
  • Released: 2022

Leave a Response